0984 216 682

Mẫu đơn xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam

Mẫu NA5 theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại thông tư 04/2015 của Bộ Công an. Mẫu đơn NA5 được sử dụng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu:

– Cấp visa, thị thực mới

– Gia hạn tạm trú

Như vậy, không chỉ để gia hạn visa, mà mẫu na5 còn được sử dụng để cấp visa, thị thực mới. Đây chính là 2 chức năng chính của mẫu đơn này.

mẫu na5 gia hạn visa thị thực, tạm trú cho người nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *